top of page

Hvem rækker medarbejderen ud til?


Hvor går du hen, når det, du oplever, sker under overfladen og er så subtilt at ingen andre ser det? Hvordan italesætter du tvivlen og forvirringen, når du udsættes for manipulation og psykisk vold på arbejdspladsen? Hvilke reelle muligheder er der egentlig?

1 april 2019 blev psykisk vold kriminaliseret. En meget vigtig anerkendelse af, hvor svært det kan være at række ud i forbindelse med psykisk vold i parforholdet, og at følgevirkningerne ofte er mere skadelige end andre voldsformer. I den forbindelse kører der netop en kampagne fra Det Kriminalpræventiv Råd med budskabet om at række ud og med fokus på, at få hjælp og hvor hjælp kan hentes.

Selvom psykisk vold på arbejdspladsen ikke er det samme som i parforholdet - så er der alligevel mange ligheder - i forhold til hvordan det påvirker den, der oplever det. Behovet for hjælp er derfor vigtig, og som i parforhold kan det som medarbejder også være svært at vide, hvor man skal række ud, når man rammes af tvivl, forvirring og nedbrudt selvtillid. Dertil kommer, at den leder du oplever det fra jo netop også har været helt utrolig givende i perioder.

Faren for at blive negligeret

Det er almindeligt, at den, der udsættes for det vender det indad, og dermed øger risikoen for svær stress, depression og tab af selvværd og selvtillid. Netop fordi oplevelserne både er tabubelagte og skamfulde.

Fordi det, der sker mellem dig og din leder sker under overfladen og ikke er et åbenlyst erkendt problem eller konflikt, men diffust og svært at konkretisere kan det være svært at tage op med en kollega eller med HR afdelingen.

Hertil kommer - at HR først og fremmest er ledernes fortrolige - og at mennesker der manipuerer eller udøver psyksik vold for at få og bevare kontrol - gør det på en måde, så det ikke er tydeligt samtidig med, at de ofte er meget veltalende og karismatiske udadtil. Derfor er det også meget naturligt, at andre ikke har set det, fordi det netop sker under overfladen og fordi det er svært at opdage manipulerende mekanismer mellem mennesker. Det er som om det skal opleves, før det kan ses.

Derfor er der desværre ofte en risiko for at blive mødt med undren eller sætninger som “Tror du ikke bare du skal…” - eller “Har du talt med din leder om det?” Eller “tror du ikke bare du er for følsom lige der..” kommentarer, der taler direkte ind i den udsattes egen selvkritiske tvivl og derfor efterlader personen endnu mere alene og forkert.

Hele problemet er jo netop, at den slags destruktive mekanismer og problematikker ikke bare kan løses på måder, man normalt gør i andre konfliktsituationer. Det er det, der er hele sagens kerne. Hvis det var så nemt, så ville det være til at få løst gennem almen dialog og mægling.

Fordi det er så komplekst, ender du med at stå alene. Derfor mangler der en større åbenhed, mere viden og dialog om psykisk vold og manipulation på arbejdspladsen. Og ikke mindst viden om, hvor man som medarbejder kan få hjælp.

Du HAR brug for hjælp

Fordi du med stor sandsynlighed er økonomisk afhængig af dit arbejde samtidig med, at du er psykisk nedbrudt eller i hvert fald udmattet på en måde, er det endnu sværere at rejse dig og gennemskue situationen.

På grund af den skjulte kompleksitet, når der udøves psykisk vold og manipulation og den manglende viden på området, kan det være nødvendigt at erkende at hjælp uden for organisationen er nødvendig. Muligheden for at være 100 pct. ærlig er afgørende for, at du kan komme ud af den loyalitetskonflikt, der naturligt følger. Ligesom det er afgørende, at du ikke udsættes for at blive hængt yderligere ud eller degraderet.

Du har brug for hjælp til at bearbejde dine oplevelser, så du kan forholde dig til den virkelighed, du står i og derfra træffe beslutninger, der hjælper dig. Vigtigst af alt du har brug for at blive troet på og for at finde tilbage til dig selv og din egen selvrespekt.

  • Hvilke muligheder findes i din organisation for medarbejderne, hvis de oplever manipulation eller psykisk vold?

  • Ud fra dit perspektiv, er 100 pct. neutrale kontaktpersoner muligt internt i organisationer, når problemstillingen netop er så subtil?

  • Oplever du, at der er viden og åbenhed omkring manipulation og psykisk vold på din arbejdsplads og i det hele taget?

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Thelma Kaae Nielsen www.cirkulaer.nu og er en opfølgning på artiklen “Når det er for godt til at være sandt”

Udvalgte blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page