top of page

INTERIM HR

Er din virksomheden blevet for stor til ikke at have en HR-afdeling, men er samtidigt ikke stor nok til en fuldtids HR-funktion? Eller har jeres HR-afdeling brug for at få tilført ekstra ressourcer i en periode eller til et projekt?
 
Hos COMITA tilbyder vi at hjælpe jer med alle HR-relaterede opgaver, enten faste dage om ugen (eller hver anden uge) eller på klippekort-basis.
 
Fordelen ved at få os til at hjælpe jer som faste konsulenter er, at vi så lærer jer, jeres virksomhed og jeres kultur at kende, så vi kan oparbejde en historik. Så skal vi med andre ord ikke starte forfra hver gang, vi skal løse en opgave for jer.
 
Samtidig kan vi til en vis grad beholde den udefrakommendes uafhængighed og friske øjne på jer. Vi sikrer dermed, at I får kontinuerlig og professionel HR-støtte i et omfang, som passer præcis til jeres behov. 

Vi arbejder med alle HR-opgaver indenfor hele ansættelsesforholdets livscyklus og HR-årshjulet, herunder: 

Performance management

Medarbejderudvikling (MUS)

Performance reviews

Tilfredshedsmålinger

Lønregulering og bonusprocesser

HR politikker og guidelines

Personalehåndbøger

Ledelsesprincipper og retningslinjer 

Uddannelse, alkohol, stress, etc

Rekruttering

Processen A-Z

Afdækning af kompetencebehov

Personprofil og samtaler

Referencetagning

Please reload

Uddannelse

Analyse af uddannelsesbehov

Udarbejdelse af uddannelsesplaner

Koordination af individuelle programmer

Udvikling og afholdelse af kurser

Mødestruktur og –ledelse

Team- og ledelsesudvikling

Konfliktløsning

Coaching

Stresshåndtering

Ledelsesmæssig sparringspartner

Please reload

bottom of page