top of page

FACILITERING

“Facilitering (af latin facilis: gørbart, let at gøre) er den teknik at gøre det lettere for en forsamlet gruppe mennesker at udrette det, den ønsker. 

Facilitatoren er en slags mødeleder eller ordstyrer, der bistår gruppen ved at styre formen på deltagernes samtale og interaktion snarere end indholdet.”

 

- Wikipedia, den frie encyklopædi

Når vi faciliterer, har vi altid fokus på det, der sker mellem mennesker. Vi opstiller de rammer for samtalen, dialogen og processen, der sikre fokus på målet og at alle får mulighed for at bidrage. Vi stiller spørgsmål, der skaber refleksion og nye perspektiver. Til sidst sikrer vi, at der reelt træffes beslutninger og bliver lagt en konkret handlingsplan for, hvordan beslutningerne bliver ført ud i livet. Vi er således med I design, gennemførelse og opfølgning på forløbet.

"None of us is as smart as all of us."

 

- Ken Blanchard

Facilitering af udviklingsforløb – for ledere og medarbejdere

Vi arbejder med grupper og teams – både ledere og medarbejdere – på forskellige udviklingsstadier f.eks. nyetablerede grupper, der ønsker at etablere en konstruktiv kultur omkring teamet. Vi arbejder også med veletablerede teams, der ønsker at optimere deres samarbejde og output internt eller med andre afdelinger/teams.

 

Årelang erfaring med arbejde i og med store og små teams har vist os, at til trods for at mange grupper faktisk ønsker at arbejde sammen som et team, risikerer udviklingsprocesser ofte at gå i stå eller strande i frustration over manglende resultater fordi:

 

  1. Den enkelte leder/medarbejder arbejder med fokus på sine individuelle mål snarere end de fælles mål.

  2. Hverdagsdriften overtager og de mere langsigtede mål nedprioriteres.

  3. Ledere, ledergrupper og medarbejdere er under et kæmpe tidspres i hverdagen.

  4. Manglende forståelse for hinandens styrker og forskellighed

 

Fordi vi ved disse ting, tager vi højde for dem, når vi skræddersyer forløb. Vi har fokus på forløb, som er handlingsorienterede og implementerbare, så der reelt sker noget, og det ikke bliver ved snakken – heller ikke, når hverdagen rammer. 

For at sikre at deltagerne på vores forløb har adgang til dokumenter mm. opretter vi et forum, som vi bruger igennem hele forløbet. 

Læs om hvordan feedback i hverdagen kan understøtte processen: Få syn på dig selv fra en reflekterende observatør

Når det giver mening anvender vi gerne personprofilværktøjer som f.eks. JTI/MBTI og Insight.

Facilitering af møder og workshops

Hvis du eller dit team skal afholde en workshop eller et hel- eller halvdagsmøde, f.eks. om resultaterne fra trivsels-/tilfredshedsmåling, aftale mål for det kommende år eller afdækning af samarbejdsflader, tilbyder vi at facilitere. Dermed kan du koncentrere dig 100% om at være tilstede i diskussioner og beslutninger.  

 

Vi kan både facilitere workshoppen, som du selv har planlagt, eller vi kan sparre med dig om, hvordan en god dag kan sammensættes, så I når de mål og resultater, I ønsker.

 

Brydning af tilstanden, frisk luft og energiniveauet har sammen med rummet betydning for processen. Derfor planlægger vi som regel, at der bliver indlagt tid til udendørs aktiviteter og refleksion.

Kurser i motiverende og aktiverende facilitering 

Ønsker du at blive bedre til at facilitere møder og workshops?

 

Læs om vores kursus i motiverende processer og tilmeld dig her.

 

Vi sammensætter også kurser og træningsforløb, der passer til dig, dit team eller din virksomhed. Vi tager altid udgangspunkt i jeres ønsker og behov, og trækker på vores lange erfaring og rige værktøjskasse, når vi sammen med jer tilrettelægger kurser og træningsforløb, der skræddersyes til jeres team, strukturer og formål. 

bottom of page