top of page

Få syn på dig selv med feedback fra en reflekterende observatør


Hos Comita brænder vi for at gøre forandringer nemmere og vi ved, at den største udfordring i forandringsarbejdet er at fastholde og integrere forandringer i hverdagen. Daglig drift har det nemlig tit med at overtage fokus fra udvikling af kompetencer, implementering af nye arbejdsgange, nye samarbejdsformer osv.

Når adfærd skal ændres og kompetencer udvikles er det vores erfaring at den mest effektive type feedback er den, som fås her og nu. Det er de små kærlige puf i hverdagen, der er med til at ændre adfærden. Samtidigt er det tit svært at finde tid til decideret observation og feedback indenfor teamet, når først møllen kører og alle skal leverer på deres egne projekter. Derudover kan det være svært at give hinanden feedback, fordi man kan være bange for at støde hinanden, der kan være eksisterende konflikter, formelle og uformelle magthierarkier, osv.

Derfor har vi udviklet begrebet ”reflekterende observatør”.

En reflekterende observatør følger dig eller dit team i en aftalt periode, f.eks. en dag, et antal møder eller i nogle specifikke situationer. I løbet af denne periode observeres det specifikt, hvad der foregår, hvordan der ageres, hvordan der tales, hvem der taler, etc. afhængig af, hvad fokus er.

På baggrund af observationerne udarbejdes konkret feedback, som kan bruges i den videre proces. Feedbacken er altid konstruktiv og går direkte på adfærd, da formålet er kunne integrere læringen i fremtidig adfærd.

En reflekterende observatør er en alternativ måde at bruge sine udviklingskroner på, og I sparer både tid og ressourcer, som I ellers ville have brugt på at tage på off-site workshops. Det er feedback på stedet!

Kontakt os, hvis du vil høre mere om hvordan en reflekterende observatør kan følge dig eller dit team eller hvordan I får konkrete feedback og dermed kan sætte nye mål for udvikling af samarbejdet.

Udvalgte blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page