top of page

REORGANISERING

”Change brings opportunity.

 

- Nido Qubein

Når der reorganiseres, er det en ny virkelighed, der melder sig for alle. Det gælder både for eventuelt afskedigede og de tilbageblevne medarbejdere, ledelsen og virksomheden som helhed.
 
Vi hjælper jer med at gøre forandringen nemmere for de medarbejdere, der blev tilbage i organisationen. Vi faciliterer forløb for både enkelte medarbejdere og for grupper, hvor der arbejdes med forandringsprocessen og de følelser, der tilhører den. Vi skal ”se fremad” – javist, men det er svært, hvis man ikke håndterer de følelser, der kan opstå i forbindelse med forandringer.
Reorganisering 

Som ledelse kan det være svært både at fokusere på økonomi, en evt. fratrædelsesproces, få besluttet nye arbejdsgange etc. samtidig med, at man skal  håndtere de reaktioner, der opstår i organisationen i forbindelse med f.eks. nedskæringer.

                       

Ofte er der meget fokus på at sikre at de opsagte medarbejdere kommer godt videre, mens de medarbejdere der bliver tilbage i organisationen bliver overset i processen..

 

Usikkerhed skaber ofte modstand, og det kan gøre processen svær og langsommelig. Vi hjælper jer med at få omsat vision til handling, og sammen lægger vi en solid slagplan for hele forløbet, også hvis I har brug for decideret projektledelse af organisations- og kulturforandringsprocesser.

 

Vi hjælper jer hen mod en handlingsorienteret og konstruktiv fremtid.

 

Outplacement

Når en virksomhed reorganiserer betyder det ind i mellem, at der bliver brug for en ny type kompetence og man må sige farvel til medarbejdere.

 

For at sikre at den nye organisation og dens teams fungerer er det trygt at vide at opsagte medarbejdere bliver hjulpet godt og sikkert videre til et nyt job og til nye udfordringer.

 

Læs om COMITAs outplacementforløb her.​

Forandringsagenter

Når en organisatorisk forandring gennemføres har ledelsen brug for en gruppe af medarbejdere, der kan fungere som ambassadører for forandringen og hjælpe med at forankre forandringen nedefra.

 

I COMITA faciliterer vi gruppens arbejde, lige fra etablering, mødefacilitering, feedback og sparring etc..

bottom of page