top of page

Sammenhold og mål på arbejdspladsen


Vi har alle behov for at blive set, hørt og forstået. Også når vi går på arbejde. Uanset alder, baggrund og om vi arbejder 10 eller 37 timer om ugen.

At blive anerkendt samt muligheden for indflydelse og ikke mindst forståelse for egen og andres roller og opgaver er vigtige elementer i godt samarbejde og målopfyldelse. Vores evne til respektfuldt at tale om netop det, der fungerer og ikke fungerer, er afgørende for, hvor godt vi evner at fokusere på opgaven og for den oplevede kvalitet i samarbejdet.

I en travl hverdag med manglende fokus på netop dette, kan vi hver især let lade os rive med af vores følelser og forestillinger om, hvordan de andre arbejder, om de laver noget, om de hundser rundt med os andre eller bare virker ligeglade. Med sådanne forudindtagede holdninger risikerer vi at låse os selv og vores kolleger fast i roller, som besværliggør eller direkte forhindrer samarbejdet omkring opgaver og mål. Hvilket igen kan resultere i et destruktivt arbejdsmiljø, hvor vi ender med at bruge mere tid på internt fnidder og i værste tilfælde dårligt arbejdsklima og hyppig personaleudskiftning.

Forskellige ansættelser og arbejdstider samme fælles opgave

I en hverdag med forskellige arbejdstider, ansvarsområder og tilknytning til arbejdet er der ikke mindre behov for konstruktiv kommunikation omkring samarbejdet og den fælles opgave. Der er selvsagt forskel på ansvar og indflydelse, alt efter om man har et fritidsjob og arbejder 10 timer om ugen eller er deltids- og fastansat. Men det er ikke det samme som, at alle ikke kan motiveres til engagement og til at tage og give ansvar.

Det er lederens ansvar at facilitere rammerne for det gode samarbejde med alt det, det indebærer af tydelig kommunikation, målsætning og forventningsafstemning. Alle derimod har et ansvar for eget bidrag ind i samarbejdet, tage opgaverne på sig og være åben og nysgerrig over for andres måde at arbejde på.

Lederens evne til sikre balance mellem ansvar og indflydelse hos den enkelte og til at udvise ligeværdig tillid til alle er afgørende for den samlede motivation og den gensidige respekt. Ligesåvel som det er alle ansattes ansvar at udvise gensidig tillid til hinanden og forståelse for, at alles forskelligartede bidrag ind i det samlede fællesskab er værdifuldt og afgørende for en driftsikker og relevant forretning med gode kundeoplevelser.

Broen mellem dem og os

Grupperinger på arbejdspladser er uundgåelige, og de er også brugbare for det nære sammenhold. Pointen er derfor ikke, om der er grupperinger eller ej. Men om I formår åbent at tale om, hvad der skal til for at sikre, at opgaverne bliver løst i respekt for hinanden, så I kan bevare tilliden og motivationen frem for at øge mistillid og demotivation. Det er en skrøne, at en fritidsjobber ikke kan motiveres til at tage ansvar og engagere sig inden for rimelige rammer. Ligesom det er en skrøne, at ansvar alene naturligt medfører motivation.

Essensen er, at i enhver virksomhed (og butik) vil der altid være forskellige udgangspunkter for at gå på arbejde.

Det handler om vores evne til at bygge bro og til at tale om tingene både, når det ikke fungerer, og når det fungerer. Det handler om at anerkende, at godt nok kan der være forskel på vores ansvarsområder, kompetencer og måske også interesser, men som mennesker er vi ligeværdige. Når vi anerkender det, kan vi derfra respektere vores forskellighed og tale om, hvordan vi i fællesskab og hver især bidrager til samarbejdet omkring en god forretning med hver vores udgangspunkt.

Dette blogindlæg er skrevet i samarbejde med Thelma Kaare Nielsen www.cirkulaer.nu og desuden udgivet i 'Superavisen', der distribueres til alle dagligvarebutikker

Udvalgte blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page