top of page

Forandringens fem elementer


Hos Comita arbejder vi intensivt med forandring, og i den forbindelse har vi erfaret, at de bedste forandringsprocesser indeholder fem elementer: Identifikation, refleksion, beslutning, handling og evaluering. Lad os forklare de enkelte elementer.

Identifikation

Når vi er i identifikationsfasen, tager vi piben i munden og den store lup frem – det er nemlig altid et reelt stykke detektivarbejde, som ligger i denne fase. Vi skal skaffe os et grundigt kendskab til både den nuværende situationen og den ønskede situation. En del af denne fase handler i høj grad også om at identificere, hvad der er på spil og om at bevidstgøre disse temaer. I denne fase indhenter vi vores informationer fra mange forskellige steder. Vi undersøger hvilke tanker og følelser samt hvilken adfærd, der er i spil.

Som facilitatorer er det vores rolle, at sikre at deltagerne får bidraget med hver deres vinkel. Gruppens styrke er netop de mange forskellige perspektiver på tanke-, følelses-, og adfærdsniveau.

Refleksion

Næste fase af refleksionsprocessen er, at deltagerne i forandringsprocessen bliver helt klare i spyttet på - og enige om - hvad det ønskede mål er både for individet og for gruppen. Dette er også en bevidsthedsøvelse, hvor det igen er vigtigt at få delt hvilke tanker, følelser og fornemmelser det fremtidige/ønskede mål fremkalder.

Det er vores erfaring, af teams ofte får besluttet målet alt for hurtigt og ikke får drøftet hvordan alle i teamet ser sig selv i den fremtidige situation, eller OM de kan se sig selv i det. Det kan der være forskellige grunde til: Måske er det utålmodighed, måske er det berøringsangst eller simpelthen bare en uenighed om målet, som man ikke tør italesætte.

Et af vores vigtigste værktøjer i denne del af processen er vores spørgeteknik, som vi bruger til at skabe refleksionen og til at skabe fremdrift i dialogen.

Beslutning

For at forandringen bliver til noget, skal der træffes beslutninger om, hvad målet er. Dermed er vi nødt til at kikke på dét, som hhv. individet eller teamet skal gøre noget ved, dét, de skal holde op med og dét, de skal gøre mere af. Her finder vi også ind til motivationen og forhindringerne.

Her arbejder vi på den ene side med hvilket ansvar individet skal tage og dét ansvar som teamet skal løfte, samt konsekvenserne af de valg, som træffes (og dem, som IKKE træffes!) både i forhold til den enkelte person, teamet og organisationen.

På baggrund af de to første faser er der nu lagt et solidt fundament og teamet kender hinanden bedre. På denne baggrund skal der nu indgås aftaler om hvordan I hjælper hinanden med at aftalerne bliver ført ud i livet.

Implementering

Når hverdagen rammer dig og handlingerne skal gennemføres, kan det være at forandringen kræver, at du skal udvikle dine kompetencer, at du skal agere på en ny måde. Det er ofte er i denne fase at udfordringerne opstår, og derfor er det særligt vigtigt at have en støttede sparringspartner, som du kan vende situationerne med, eller en der kan give dig feedback.

En rigtig god måde at sikre, at du får feedback på din adfærd er at indgå aftaler med en kollega om at give feedback i hverdagen – det er her de små forandringer skal ske. På baggrund af arbejdet i identifikations-, refleksions- og beslutningsfasen har I kendskab til hinanden, og ved hvor der er behov for særlig opmærksomhed.

Evaluering

Målet er nået! Projektet er implementeret eller forandringen sat i søen. Mange gange afløser den ene forandring den anden og projekter overlapper hinanden i en uendelig strøm. Derfor er det særligt vigtigt, at evaluere processen, så man kan lære af den. Dermed får du bevidstgjort dine erfaringer, så du kan implementere din læring i det næste projekt.

En del af evalueringen kan f.eks. være at se på:

  • Hvad var nemt?

  • Hvor var de svære valg og beslutninger?

  • Hvad ville vi gøre igen?

  • Hvilke fejl kan vi lære af?

Resultatet er det, der ses i organisationen efter tre og seks måneder. Det er her det ofte er svært at huske at evaluere og følge op, da vi på det tidspunkt allerede er langt inde i næste projekt og næsten har glemt, hvad der egentligt skete.

Vi arbejder meget bevidst sammen med vores kunder om at facilitere erfaringsopsamlingen, så al den læring og de – ofte dyrtkøbte – erfaringer, I gjorde jer, også bliver samlet op.

Når vi arbejder med grupper og individer er en del af vores rolle at skabe stemning, rammer og involvering, og derigennem commitment, der gør at deltagerne får mod på og vilje til at udvikle og forandre sig. Vi har gode erfaringer med at være interesserede, nærværende, nysgerrighed og uhøjtidelighed og vi tror på, at vi at vi med disse fem faser kan gøre forandringer nemmere at integrere i hverdagen.

Udvalgte blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page