top of page

Workshop: Manipulation og Psykisk vold på arbejdspladsen


Manipulation på arbejdspladsen

Kan du ikke bare sige fra eller tale med din leder om det...?

Jo normalt kan vi det. Og hvis ikke vi kan, kan vi tale med kolleger eller HR om det, fordi det vi oplever ofte er konkret og til at tage at føle på.

De fleste konflikter og misforståelser på arbejdspladsen er uundgåelige og heldigvis til at løse, hvis alle parter vel at mærke er indstillede på at gå ind i konflikten konstruktivt og besidder evnen til også tage ejerskab for egen andel i konflikten. Også selvom det ikke er nemt.

Anderledes alvorligt er det til hvis det, der sker i dynamikken er manipulation eller psykisk vold, da det som oftest er subtilt og forbundet med tvivl og måske ubevidst er blevet normaliseret hos den, der udsættes for det. Netop fordi der ofte sker en skiftevis idealisering og devaluering i form af f.eks. ignorering eller skjulte såvel som åbenlyse ydmygelser. Samtidig med, at hver enkelt episode ikke synes så slem, men hvor summen af dem alle er med til at nedbryde. Det, der sker er svært at bevise og konkretisere. Og endnu sværere og komplekst bliver det, hvis det er din leder der udsætter dig for det, fordi der i forvejen er en asymmetrisk relation og magtfordeling.

 • Så hvor går du hen, hvis de problemer du oplever med din leder er så subtile, at de er svære at konkretisere eller synliggøre over for andre?

 • Hvordan forklarer du den systematiske udelukkelse, ydmygelserne eller den skiftevise idealisering og devaluering af dig og dine evner?

 • Hvad stiller du op med den tvivl, der nager dig og som får dig til at betvivle om det, du oplever er rimeligt samtidig med, at du gradvist vender bebrejdelserne indad?

Deltag på denne workshop og bliv klogere på dynamikkerne i manipulation og psykisk vold på arbejdspladser. Ved hjælp af skiftevis oplæg, eksempler og fælles refleksioner og erfaringsudveksling sætter vi fokus på et emne, der savner belysning.

På workshoppen får du blandt andet indsigt i:

 • Hvad sker der med os når vi bliver manipulerede?

 • Hvorfor er det så svært at sige fra og hvad er dine muligheder?

 • Hvordan adskiller du små såvel som svære konflikter fra manipulation og psykisk vold?

 • Hvad skal du være opmærksom på hos dig selv?

 • Bliver det vi oplever mindre sandt fordi andre ikke ser det?

 • Hvordan og med hvem kan du tale om det?

 • Er der nogen der er mere udsatte end andre?

 • Er det særlige typer der manipulerer?

Mette Bøndergaard fra www.comita.dk og Thelma Kaare Nielsen fra www.cirkulaer.nu har begge i mere end 20 år arbejdet i større og mindre virksomheder med HR, ledelse, organisations og teamudvikling samt kommunikation. I dag arbejder de selvstændigt med ledelses- og teamudvikling, facilitering, coaching og terapi. Sammen beskæftiger de sig med ledelse og følelser, og den indflydelse det har på samarbejdet og trivslen på arbejdspladser. Herunder har de særlig fokus på netop psykisk vold og manipulation med fokus på at skabe åbenhed og bryde tabuet omkring det.

Vi afholder denne workshop i samarbejde med IDA Lederforum og det er gratis at deltage for medlemmer - for andre koster det 300,- kr.. Du kan tilmelde dig til workshoppen her.

Udvalgte blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page